JAVIER FERNÁNDEZ BOOKSHOP
Claudio Moyano, 28 Telf.(34) 91.369.33.52  MADRID 28014 consultas@libreriaJavierFernandez.com Activos: 25
Home Topics Publishers Advanced Basket Conditions Contact us location LegalNotice


ETNOGRAFIA-LOCAL GALICIA
Number Book Euro Basket laguage:
55783 55783 AA.VV.: I COLOQUIO DE ANTROPOLOXIA DE GALICIA. SANTIAGO DE COMPOSTELA 4-6 FEBREIRO 1982. ORGANIZADO POLO MUSEO DO POBO GALEGO E A SECCION DE ETNOGRAFIA DO INSTITUTO DE ESTUDOS GALEGOS P. SARMIENTO.  A Coruña.  1984.  Do Castro.  24x17. 259p.  Fotogr. Ilstr. Texto también en español. 15EUR. To the basket! GALLEGO
48486 48486 BOUZA-BREY TRILLO, Fermín.: ETNOGRAFIA Y FOLKLORE DE GALICIA II.  Vigo.  1982.  Xerais de Galicia.  19x12. 298p.  Fotogr. Ed. J. L. Bouza Alvarez. Prólg. J. Caro Baroja. 12EUR. To the basket! ESPAÑOL
55829 55829 CALO LOURIDO, Francisco.: XENTES DO MAR. TRABALLOS, TRADICION E COSTUMES.  Vigo.  1996.  A Nosa Terra.  19x12. 108p.  Ilstr. 30EUR. To the basket! GALLEGO
55891 55891 OTERO PEDRAYO, Ramón.: ENSAIO HISTORICO SOBRE A CULTURA GALEGA.  Vigo.  1982.  Galaxia.  17,5x11. 246p.  Marca anterior poseedor. 9EUR. To the basket! GALLEGOAdd to Google
The basket is emptyHome Topics Publishers Advanced Basket Conditions Contact us How to buy location LegalNotice